เมื่อวันที่
21 ต.ค. 2017

ป้ายกำกับ
infographic อบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ summer camp

กิจกรรมอบรม Infographic for Kid Summer Camp'2017


  • วัน-เวลา : 21 ตุลาคม 2017 - 29 ตุลาคม 2017 (09:05 - 09:05)
  • สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • Event Type : งานฝึกอบรม

เปิดอ่าน : 114

ย้อนกลับ