เมื่อวันที่
6 มี.ค. 2018

ป้ายกำกับ

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏยะลา ขอเชิญนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมกิจกรรม


  • วัน-เวลา : 6 มีนาคม 2018 - 6 มีนาคม 2018 (21:02 - 21:02)
  • สถานที่ : กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏยะลา ขอเชิญนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมกิจกรรม
  • Event Type : อื่นๆ

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมกิจกรรม

1. กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

2. กิจกรรม บัณฑิตพบผู้ประกอบการและสาธิตอาชีพทางเลือก วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

เปิดอ่าน : 26

ย้อนกลับ