เมื่อวันที่
30 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ ในธีม ปลุกปั้นนวัตกรรมท้องถิ่น


  • วัน-เวลา : 30 กรกฎาคม 2019 - 30 กรกฎาคม 2019 (14:08 - 14:08)
  • สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ ในธีม ปลุกปั้นนวัตกรรมท้องถิ่น
  • Event Type : การประกวดแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ ในธีม ปลุกปั้นนวัตกรรมท้องถิ่น


เปิดอ่าน : 230

ย้อนกลับ