เมื่อวันที่
28 มี.ค. 2018

ป้ายกำกับ

ม.ราชภัฏยะลา เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561


  • วัน-เวลา : 28 มีนาคม 2018 - 28 มีนาคม 2018 (16:40 - 16:40)
  • สถานที่ : ม.ราชภัฏยะลา เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561
  • Event Type : อื่นๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เปิดอ่าน : 178

ย้อนกลับ