เมื่อวันที่
28 ธ.ค. 2017

ป้ายกำกับ

มรภ.ยะลา ขอเชิญชวนให้นักศึกษา รหัส 57 - 60 (เฉพาะที่ลงทะเบียนสอบครั้งที่ 1/2561 เท่านั้น) เข้าร่วมการเรียนเสริม (ติว)


  • วัน-เวลา : 28 ธันวาคม 2017 - 28 ธันวาคม 2017 (23:35 - 23:35)
  • สถานที่ : มรภ.ยะลา ขอเชิญชวนให้นักศึกษา รหัส 57 - 60 (เฉพาะที่ลงทะเบียนสอบครั้งที่ 1/2561 เท่านั้น) เข้าร่วมการเรียนเสริม (ติว)
  • Event Type : การสอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนให้นักศึกษา รหัส 57 - 60 (เฉพาะที่ลงทะเบียนสอบครั้งที่ 1/2561 เท่านั้น) เข้าร่วมการเรียนเสริม (ติว) ก่อนสอบวัดความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีตารางการเรียนเสริม (ติว) ดังนี้

เรียนเสริม (ติว) สำหรับนักศึกษา รหัส 59

27 มกราคม 2561 

13.00 - 14.00 น. นักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ฯ

15.00 - 16.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ

เรียนเสริม (ติว) สำหรับนักศึกษา รหัส 60

28 มกราคม 2561

13.00 - 14.00 น. นักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ฯ

15.00 - 16.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ

เรียนเสริม (ติว) สำหรับนักศึกษา รหัส 57 - 58

17 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

        ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ห้อง 25 - 507 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299636 ต่อ 23200  หรือติดตามรายละเอียดได้ตามลิงค์   http://ccenter.yru.ac.th/ite

เปิดอ่าน : 47

ย้อนกลับ