เมื่อวันที่
17 พ.ค. 2018

ป้ายกำกับ

​งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ จัดประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน


  • วัน-เวลา : 17 พฤษภาคม 2018 - 17 พฤษภาคม 2018 (13:53 - 13:53)
  • สถานที่ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ จัดประกวดเว็บไซต์
  • Event Type : การประกวดแข่งขัน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเว็บไซต์หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามลิ้งค์

http://ccenter.yru.ac.th/ita/page/152

เปิดอ่าน : 237

ย้อนกลับ