เมื่อวันที่
5 มี.ค. 2018

ป้ายกำกับ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษา รหัส 57 - 58 เข้าร่วมการเรียนเสริม (ติว) ก่อนสอบไอที


  • วัน-เวลา : 5 มีนาคม 2018 - 5 มีนาคม 2018 (13:39 - 13:39)
  • สถานที่ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษา รหัส 57 - 58 เข้าร่วมการเรียนเสริม (ติว) ก่อนสอบไอที
  • Event Type : การสอบ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญนักศึกษา รหัส 57 - 58 (เฉพาะที่ลงทะเบียนสอบครั้งที่ 1/2561 เท่านั้น) เข้าร่วมการเรียนเสริม (ติว) ก่อนสอบไอที

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนให้นักศึกษา รหัส 57 - 58 (เฉพาะที่ลงทะเบียนสอบครั้งที่ 1/2561 เท่านั้น) เข้าร่วมการเรียนเสริม (ติว) ก่อนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 ในวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมังกีส ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ห้อง 25 - 507 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073 -  299636 ต่อ 23200

ลิ้งค์เชื่อมโยงกับข่าว http://ccenter.yru.ac.th/ite

เปิดอ่าน : 19

ย้อนกลับ