เมื่อวันที่
13 พ.ย. 2017

ป้ายกำกับ
สำนักวิทยบริการฯ มหาิวทยาลัยราชภัฏยะลา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มรภ.ยะลา ดำเนินการสอบวัดไอที ครั้งที่ 1/2561


  • วัน-เวลา : 13 พฤศจิกายน 2017 - 13 พฤศจิกายน 2017 (15:41 - 15:41)
  • สถานที่ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มรภ.ยะลา ให้นักศึกษา ลงทะเบียนสอบวัดความรู้
  • Event Type : การสอบ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษา ลงทะเบียนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561

        งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้นักศึกษา รหัส 57 - 60 (รหัส 57 - 58 เฉพาะที่ยังสอบไม่ผ่าน) ลงทะเบียนลงทะเบียนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th/exam  ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ธันวาคม 2560 นี้

        หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบให้ติดต่อ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ห้อง 25 - 507 ชั้น 5 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และหากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนให้ติดต่อ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลิ้งค์เชื่อมโยงกับข่าว http://eduservice.yru.ac.th/exam

เปิดอ่าน : 123

ย้อนกลับ