เมื่อวันที่
25 พ.ย. 2017

ป้ายกำกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 59 - 60 ก่อนสอบวัดความรู้


  • วัน-เวลา : 25 พฤศจิกายน 2017 - 25 พฤศจิกายน 2017 (12:29 - 12:29)
  • สถานที่ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 59 - 60 ก่อนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561
  • Event Type : การสอบ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 59 - 60 ก่อนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 

ให้นักศึกษา รหัส 59 - 60 เข้ารับการปฐมนิเทศการสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำความเข้าใจก่อนการสอบสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีกำหนดการดังนี้

20 ธันวาคม 2560  สำหรับนักศึกษา รหัส 59 ในช่วงเวลา 13.00 - 14.00 น. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ฯ และ

 เวลา 15.00 - 16.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ

27 ธันวาคม 2560  สำหรับนักศึกษา รหัส 60 ในช่วงเวลา 13.00 - 14.00 น. นักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ฯ และ

เวลา 15.00 - 16.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบให้ติดต่อ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ห้อง 25 - 507 ชั้น 5 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิ้งค์เชื่อมโยงกับข่าว http://eduservice.yru.ac.th/exam

เปิดอ่าน : 91

ย้อนกลับ