เมื่อวันที่
8 ม.ค. 2018

ป้ายกำกับ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม Workshop ฟรี


  • วัน-เวลา : 8 มกราคม 2018 - 8 มกราคม 2018 (15:22 - 15:22)
  • สถานที่ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม Workshop ฟรี
  • Event Type : อบรม สัมนา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม Workshop ฟรี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้อง 25 - 507 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299636 ต่อ 23200

เปิดอ่าน : 46

ย้อนกลับ