เมื่อวันที่
3 ธ.ค. 2019

ป้ายกำกับ
สมัครเรียน ภาคปกติ รอบที่ 1

เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน


  • วัน-เวลา : 3 ธันวาคม 2019 - 20 ธันวาคม 2019 (15:44 - 15:44)
  • สถานที่ : เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
  • Event Type : การรับสมัคร

เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรอกใบสมัครผ่านระบบ 2-16 ธ.ค.62
ติดตาม http://eduservice.yru.ac.th/tcas/

เปิดอ่าน : 106

ย้อนกลับ