เมื่อวันที่
7 ส.ค. 2018

ป้ายกำกับ

ประชาสัมพันธ์บริการ " บริการสารสนเทศถึงมือผู้ใช้ (Document Delivery)


  • วัน-เวลา : 7 สิงหาคม 2018 - 7 สิงหาคม 2018 (15:06 - 15:06)
  • สถานที่ : ประชาสัมพันธ์บริการ " บริการสารสนเทศถึงมือผู้ใช้ (Document Delivery)
  • Event Type : อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์บริการ " บริการสารสนเทศถึงมือผู้ใช้ (Document Delivery)

           เคาน์เตอร์งานบริการตอบคำถาม ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บริการสารสนเทศถึงมือผู้ใช้ (Document Delivery) บริการดีๆ จากทางศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ที่จะเป็นส่วนช่วยให้อาจารย์ในการสืบค้นข้อมูล และบริการจัดส่งให้อาจารย์ทั้งที่เป็นตัวเล่ม และเป็นไฟล์ระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ / งานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากร

           สามารถติดต่อรับบริการได้ที่ เคาน์เตอร์งานบริการตอบคำถามชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ โทร. 0822612833 เบอร์ภายใน 23302 คุณอิสรา แสงสุวรรณ บรรณารักษ์งานบริการตอบคำถามและค้นคว้า อีเมล์ isara.s@yru.ac.th

เปิดอ่าน : 85

ย้อนกลับ