เมื่อวันที่
23 ส.ค. 2019

ป้ายกำกับ
ประกาศ รับบัตร

ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 มารับบัตรนักศึกษา ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคาร 20


  • วัน-เวลา : 23 สิงหาคม 2019 - 23 สิงหาคม 2019 (15:53 - 15:53)
  • สถานที่ : ประกาศให้นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 รหัส มารับบัตรนักศึกษา ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคาร 20
  • Event Type : อื่นๆ

ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 มารับบัตรนักศึกษา ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 

เปิดอ่าน : 268

ย้อนกลับ