ประกาศการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document


  • วัน-เวลา : 22 ธันวาคม 2017 - 31 มกราคม 2018 (16:20 - 16:20)
  • สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • Event Type : อื่นๆ

ประกาศ...การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
ติดต่อรายละเอียดได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 ห้อง 506 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดอ่าน : 167

ย้อนกลับ