รับสมัครอบรมการใช้งาน Google Apps for Education (G Suite)


  • วัน-เวลา : 2 กุมภาพันธ์ 2018 - 5 มีนาคม 2018 (14:33 - 14:33)
  • สถานที่ : รับสมัครอบรมการใช้งาน Google Apps for Education (G Suite)
  • Event Type : อบรม สัมนา

รับสมัครอบรม "การใช้งาน GOOGLE APPS FOR EDUCATION (G SUITE)"

2 กุมภาพันธ์ 2561 http://gg.gg/yru-google-apps-61
- สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทรศัพท์ 073-299636 ต่อ 22202 สามารถติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://ccenter.yru.ac.th/ita (ข่าวการอบรม) คลิก >>กำหนดการอบรม Google Apps for Education (G Suite)

การรับสมัคร
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ เข้าสู่เว็บไซต์ http://gg.gg/yru-google-apps-61 ให้กรอกรายละเอียด และคลิกปุ่มส่งฟอร์ม
หมายเหตุ รอการตอบกลับจากทีมงานเพื่อยืนยันการสมัครก่อน ท่านที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมก่อน

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
1. ค่าสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม คนละ 300 บาท
2. ให้ชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียน หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากผู้จัดอบรม ภายใน 3 วัน
2.1 โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี น.ส.โซฟีนา ยะขุ ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 909-0-64648-5
3. เมื่อท่านโอนเงินแล้ว ให้แจ้งชื่อผู้สมัครและส่งสำเนาหรือถ่ายภาพสลิปการโอนเงินมาที่ e-Mail : fatin.s@yru.ac.th, sofina.y@yru.ac.th
4. ท่านสามารถชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 25 (อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้เข้าอบรมจากส่วนราชการ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2549

หมายเหตุ
1. รับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครลงทะเบียน ในวันจัดอบรม
2. หากไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์

เปิดอ่าน : 143

ย้อนกลับ