เมื่อวันที่
8 ธ.ค. 2017

ป้ายกำกับ

สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมพัฒนานักคิด นักสร้างสรรค์ สู่ความเป็นมืออาชีพ


  • วัน-เวลา : 8 ธันวาคม 2017 - 8 ธันวาคม 2017 (16:39 - 16:39)
  • สถานที่ : สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมพัฒนานักคิด นักสร้างสรรค์ สู่ความเป็นมืออาชีพ
  • Event Type : อื่นๆ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนานักคิด นักสร้างสรรค์ สู่ความเป็นมืออาชีพ

เปิดอ่าน : 49

ย้อนกลับ