เมื่อวันที่
4 ต.ค. 2018

ป้ายกำกับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มรภ.ยะลา เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการิ


  • วัน-เวลา : 4 ตุลาคม 2018 - 4 ตุลาคม 2018 (11:33 - 11:33)
  • สถานที่ : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มรภ.ยะลา เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
  • Event Type : การรับสมัคร

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ 2563 

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางลิ้งค์ (http://srdi.yru.ac.th/hrd/page/199) ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561

เปิดอ่าน : 62

ย้อนกลับ