เมื่อวันที่
1 ก.พ. 2018

ป้ายกำกับ

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะล จัดโครงการพัฒนานักศึกษา


  • วัน-เวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2018 - 1 กุมภาพันธ์ 2018 (21:21 - 21:21)
  • สถานที่ : ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะล จัดโครงการพัฒนานักศึกษา
  • Event Type : อบรม สัมนา

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับสาขาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษามลายู และภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา ในวันพุธที่ 7 และ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดและกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้

กำหนดการ>>> คลิก : https://goo.gl/wc5kxh

เกณฑ์การตัดสิน>>> คลิก : https://goo.gl/qXpBKU

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 มีกิจกรรมดังนี้

1.แข่งขันออกเสียงภาษาไทย >>> คลิก : https://goo.gl/5H3nJN

2.ประกวดคัดลายมือภาษาอาหรับ >>> คลิก : https://goo.gl/ryBhSt

3.ประกวดวาดภาพจีน >>> คลิก : https://goo.gl/2JKhsS

4.แข่งขันร้องเพลง (Acapella)>>> คลิก : https://goo.gl/L73qP5

5.แข่งขันร้องอนาซีดภาษามลายูสู่อาเซียน >>> คลิก : https://goo.gl/hP6KwQ

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีกิจกรรมดังนี้

1.แข่งขันโต้วาทีภาษาอาหรับ >>> คลิก : https://goo.gl/w1bWoR

2.แข่งขันเล่านิทานภาษามลายู >>> คลิก : https://goo.gl/b4pFW2

3.แข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาไทย >>> คลิก : https://goo.gl/5i8oD8

4.แข่งขันตอบคำถามอาเซียน ASEAN Quiz >>> คลิก : https://goo.gl/7ocr2D

5.ประกวดร้องเพลงจีน >>> คลิก : https://goo.gl/JuJ9Lm

หมายเหตุ*

1. กิจกรรมที่กำหนดจัดในวันพุธที่ 7 ก.พ. 61 (หมดเขตรับสมัครในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561)

2. กิจกรรมที่กำหนดจัดในวันพุธที่ 21 ก.พ. 61 (หมดเขตรับสมัครในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)

3. ศูนย์ภาษาฯ จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันให้ทราบในวันที่ 5 และ 19 ก.พ. 2561 ทางเพจ

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดอ่าน : 95

ย้อนกลับ