เมื่อวันที่
7 มี.ค. 2018

ป้ายกำกับ

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มรภ.ยะลา จัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายูสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60


  • วัน-เวลา : 7 มีนาคม 2018 - 7 มีนาคม 2018 (14:32 - 14:32)
  • สถานที่ : ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มรภ.ยะลา จัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายูสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60
  • Event Type : การสอบ

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายูสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60

        ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศกำหนดการจัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายูสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าเรียนวิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในระบบ Thai MOOC แล้วเท่านั้น) กำหนดการมีดังนี้

1) ลงทะเบียนสอบได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 มี.ค. 2561 ผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/exam

2) ประกาศรายชื่อและตารางสอบในวันที่ 6 เม.ย. 2561

3) สอบวันจันทร์ ที่ 9 เม.ย. 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

*หมายเหตุ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบในครั้งนี้ จะต้องเข้าเรียนวิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในระบบ Thai MOOC แล้วเท่านั้น และสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนสอบในรอบถัดไป

ช่องทางการติดต่อ

- ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073 - 299620

- Facebook: ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- Website: clas.yru.ac.th

- Youtube: Center of Languages and ASEAN Studies

       

เปิดอ่าน : 18

ย้อนกลับ