ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มรภ.ยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ


  • วัน-เวลา : 13 พฤศจิกายน 2017 - 13 พฤศจิกายน 2017 (15:20 - 15:20)
  • สถานที่ : ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มรภ.ยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  • Event Type : การสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 56 - 59 โดยใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษสำเร็จรูปโปรแกรม Speexx

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 56 - 59 โดยใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษสำเร็จรูป Speexx ผ่านระบบ YRU e - Training โดยกำหนดสอบวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อและตารางสอบ : https://goo.gl/yv73f2  ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านระบบ 

YRU e - Training ได้จนถึง วันที่ 16 พ.ย. 2560 ลิงก์: https://goo.gl/6kiowP

*** หมายเหตุ สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมาในวันสอบ คือ

1. บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน

2. หูฟังที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้

เปิดอ่าน : 30

ย้อนกลับ