เมื่อวันที่
8 ธ.ค. 2017

ป้ายกำกับ

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ มรภ.ยะลาขอเชิญคณาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ


  • วัน-เวลา : 8 ธันวาคม 2017 - 8 ธันวาคม 2017 (17:07 - 17:07)
  • สถานที่ : ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ มรภ.ยะลา ขอเชิญคณาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
  • Event Type : การรับสมัคร

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญคณาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

เปิดอ่าน : 84

ย้อนกลับ