เมื่อวันที่
8 มี.ค. 2018

ป้ายกำกับ

วิธีการสมัครและใช้งาน Google Scholar


  • วัน-เวลา : 8 มีนาคม 2018 - 8 มีนาคม 2018 (15:36 - 15:36)
  • สถานที่ : yru,
  • Event Type : งานฝึกอบรม

เชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (สายวิชาการ) ทุกท่าน ร่วมสมัครการใช้งาน Google Scholar ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2561

เปิดอ่าน : 81

ย้อนกลับ