เมื่อวันที่
9 ต.ค. 2018

ป้ายกำกับ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดี


คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการสถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 397