เมื่อวันที่
11 ม.ค. 2019

ป้ายกำกับ

งานการคลัง ม.ราชภัฏยะลา ขอให้กรอกข้อมูลการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2562 ในระบบ e - HRM


งานการคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอให้พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว กรอกข้อมูลการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2562 ในระบบ e - HRM

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 460