เมื่อวันที่
26 พ.ย. 2018

ป้ายกำกับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 

ผู้ผ่านการคัดเลือก โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัตรประชาชน, E-mail และเบอร์โทรศัพท์ที่ระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/tcas/portfolio ก่อนการลงทะเบียนระบบ TCAS (หากมีข้อผิดพลาดโปรดติดต่อกองบริการการศึกษาโดยด่วน โทร 073-299612 หรือแฟนเพจ www.facebook.com/YRUadmission
  2. เข้ายืนยันสิทธิ์(Clearing House) ในระบบ TCAS ที่ mytcas.com ตั่งแต่วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

    news_ผลการคัดเลือกนักศึกษารอบ portfolio 62.pdf

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 232