เมื่อวันที่
11 ธ.ค. 2018

ป้ายกำกับ

รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562


       สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562

           สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาไทยที่เรียนดี และมีภาวะความเป็นผู้นำที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษา ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (5 เดือน) ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 05.00 น.

       ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/xyF75S

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 211