เมื่อวันที่
11 ก.ย. 2018

ป้ายกำกับ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏยะลา ประชาสัมพันธ์ ​การใช้งานเว็บไซต์โครงการพระราชดำริฯ


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชาสัมพันธ์ การใช้งานเว็บไซต์โครงการพระราชดำริฯ

                  เรียนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้บริการทุกท่าน

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชาสัมพันธ์การใช้งานเว็บไซต์โครงการพระราชดำริฯ แหล่งรวบรวมข้อมูล โครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวกิจกรรม

- สรุปโครงการ

- วิดีโอการดำเนินงาน

- MOU

      สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ที่... http://royalproject.yru.ac.th/ ลิงค์วิดีโอแนะนำการใช้งานเว็บไซต์โครงการพระราชดำริฯ https://youtu.be/ozjSAfk19HQ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ อีเมล์ suhaila.a@yru.ac.th โทรศัพท์ 073 - 299742 ต่อ 23400

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 139