wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2554

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2554

          โดยการร่วมมือของ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ คือ มรภ.สุราษฏร์ธานี มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.สงขลา มรภ.ยะลา

          สมัครที่ไหนก็ได้ เลือกได้ทั้งสี่มหาวิทยาลัย สมัครที่ไหน สอบวัดความสามารถพื้นฐานที่นั้น สอบที่ไหน ไปสอบสัมภาษณ์ที่นั้น

          กำหนดการ

1. จำหน่ายใบสมัครสอบคัดเลือก 1 ก.พ. - 18 มี.ค. 2554 ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. รับสมัคร 14 - 18 มี.ค. 2554  
3. สอบวัดความสามารถพื้นฐาน 28 มี.ค. 2554 สมัครที่ไหน สอบวัดความสามรถที่นั้น
4. ประกาศผลสอบข้อเขียน 4 เม.ย. 2554 ณ บอร์ด มหาวิทยาลัย, อินเทอร์เน็ต
5. สอบสัมภาษณ์ 18 เม.ย. 2554 สอบได้ที่ไหน สัมภาษณ์ที่นัั้น
6. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 20 เม.ย. 2554 ณ บอร์ด มหาวิทยาลัย, อินเทอร์เน็ต
7. รายงานตัวเป็นนักศึกษา 25 เม.ย. 2554 สอบได้ที่ไหน รายงานตัวที่นั้น

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073 227 151 ต่อ 1002, 1020 และ 089 6584014

** หมายเหตุ : วันเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม