• โครงการพี่สอนน้องสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเคมี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  • คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ศึกษานอกสถานที่ ณ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง
  • คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีคณบดีคนใหม่คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ
  • คณบดีคณะครุศาสต์ร่วมลงนามถวายพระพร
  • หลักสูตรชีววิทยาร่วมโครงการลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม
  • คณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมจัดเรียงครุภัณฑ์ปี 2560
  • คณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ.1437/2558
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน