wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral หน้าหลัก .:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย.:.

  
  • คณะวิทย์ฯ จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์เลือกผู้นำนักศึกษา 61
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมถอดบทเรียนจากกิจกรรมมหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2561
  • ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ และทีมงานหลักสูตรวิทยาการคอมฯ ลงพื้นที่ร่วมกับหลักสูตรเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์ ขับเคลื่อน Smart farm แม่ลาน
  • คณะวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9
  • คณะวิทย์ฯ นำโดยหลักสูตรวิทย์ฯ การอาหาร ร่วมด้วยหลักสูตรอื่นๆ จัดตลาดนัดความอร่อย ครั้งที่ 2
  • คณะวิทย์ฯ มรย. มอ.ปัตตานี และ มนร. จับมือเฟ้นหาและพัฒนานักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มุ่งสู่ Olympic ในโครงการ Pre-Olympic วิชาการ 61
  • คณะวิทย์ฯร่วมกับภาคีเครือข่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลา หนุนโครงการยะลาเมืองนักวิทย์
  • คณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว ณ โรงเรียนดรุณศาสน์
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนภักดีวิทยา