มรย.วิชาการ 60 ยุค 4.0 ได้รับความสนใจจาก นักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน คึกคัก

 

มรย.วิชาการ 60 ยุค 4.0 ได้รับความสนใจจาก นักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน คึกคัก
 
วันที่ (16 ส.ค 60) ที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ทั้ง สาชาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู สังคมศึกษา ฯลฯ ได้นำผลงานตามหลักสูตร มาจัดแสดงนิทรรศการพร้อมทั้งมีนักศึกษาประจำบูธ คอยแนะนำ ให้ความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมชมผลงาน ในงาน มรย.วิชาการ 60 : คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0 โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมชม และศึกษาหาความรู้กันอย่างคึกคัก
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักศึกษา ปี 2 เอกภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้มาตั้งโต๊ะสาธิตการทำเข็มกลัด พร้อมรับทำเข็มกลัด ในราคาอันละ 20 บาท เพื่อหารายได้ให้กับทางเอกของตนเองอีกด้วย โดยมีนักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจนำรูปมาทำเข็มกลัด กันเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับคณะวิทยาการจัดการ และคณะอื่นๆ ที่ได้จัดแสดงนิทรรศการงาน มรย.วิชาการ มีนักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมชมผลงานกันอย่างคึกคักเช่นกัน
สำหรับงาน มรย.วิชาการ 60 : คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เพื่อถ่ายทอดและให้บริการทางวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพด้วยกระบวนการทางการศึกษา การบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ เพื่อเป็นพลังปัญญาของแผ่นดิน เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้