wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงาน มรย.วิชาการ 59 : 21st Century คลังปัญญาชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงาน มรย.วิชาการ 59 : 21st Century คลังปัญญาชายแดนใต้ 

 เมื่อวันที่ 15 ส.ค.59 รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มรย.วิชาการ 59 : 21st Century คลังปัญญาชายแดนใต้ ซึ่งคณะกรรมการจัดงาน คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้แสดงศักยภาพและผลงานของหน่วยงานที่จะมุ่งสู่การพัฒนาคลังปัญญา หรือองค์ความรู้ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่มาตรฐานสากล