wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
เปิดแล้ว YRU Theatre โรงภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดแล้ว YRU Theatre โรงภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด YRU Theatre โรงภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี นางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ ณ ห้องนานัส ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา