wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยอธิการบดี มรย.เป็นเกียรติเยี่ยมชมบูธภายในงาน มรย.วิชาก

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติเยี่ยมชมบูธภายในงาน มรย.วิชาการ 59 : 21st Century คลังปัญญาชายแดนใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติร่วมเยี่ยมบูธและให้กำลังใจบุคลากร และนักศึกษาในมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ส่วนภูมิภาค "ปีแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (International year of Pulse) ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ในการจัดงาน มรย.วิชาการ 59 : 21st