มรภ.ยะลา จัดงานวิชาการ 60 : คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงาน มรย.วิชาการ 60 : คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0

          วันนี้ (15ส.ค.60) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มรย.วิชาการ 60 : คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0 ซึ่งคณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานเครือข่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้แสดงศักยภาพและผลงานของหน่วยงานที่จะมุ่งสู่การพัฒนาคลังปัญญา หรือองค์ความรู้ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่มาตรฐานสากล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

         ในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการภายใต้ชื่องาน มรย.วิชาการ 60 : คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2560 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มหกรรมทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรกว่า 50 หลักสูตร ผลงานนิทรรศการของอาจารย์และนักศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 การแสดง Science Show ชมการสาธิต การประกวด เสวนา การแสดง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการและออกบูธจำหน่ายสินค้า อาหารเครื่องดื่ม สินค้า OTOP และผู้ประกอบการ STARTUP