wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต   Share   

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยกองบริการการศึกษา จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมหลังใหญ่) และหอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งสิ้น 2,229 คน  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2558 ทาง www.yru.ac.th และ http://eduservice.ac.th