wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก(คุรุทายาท)   Share   

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตามโครงการทุนคุรุทายาทสำหรับบุคคลที่กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแล้วนั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกได้ตันสินผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ .pdf