มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท    Share   

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช