โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๙๙๙ รูป    Share   

 

เอกสารแนบ (1).pdf