wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
รับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการผลิตสื่อการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Moodle และการใช้ eDLTV   Share   

   งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อการสอนแบบ e-Learning และ eDLTV กิจกรรม อบรมการผลิตสื่อการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Moodle และการใช้ eDLTV แก่ครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หากท่านต้องการทำสำเนาสื่อการสอน eDLTV ให้ท่านนำ External Harddisk ขนาด 2 TB. มาด้วย

   สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภัทร นาคิน  เบอร์โทรศัพท์ 073-299636 ต่อ 23200 สมัครผ่านระบบออนไลน์ เข้าสู่เว็บไซต์ http://gg.gg/edlregis60-2 ให้กรอกรายละเอียด และคลิกปุ่มส่งฟอร์ม (ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารแนบได้ตามไฟล์แนบมานี้)