wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
คณะวิทยาการจัดการ มรย.ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม จชต.เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานโรงแรมฯ   Share   

คณะวิทยาการจัดการ มรย.ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม จชต.เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานโรงแรมฯ

 ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 จำนวน 24 ชั่วโมง สนใจขอรับใบสมัคร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อ้อมอรุณ จู่รัตนสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โทร 095-0390405 ด่วน รับเพียง 45 คน

 

เอกสารแนบ 1.pdf