wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (เบตง)   Share   

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (เบตง) 

วันนี้ (10ม.ค.60) ที่ อาคารนานาชาติ เทศบาลเมืองเบตง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (เบตง) พร้อมด้วยคณะทำงาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เทศบาลเมืองเบตง สถาบันการศึกษาจีนเมืองเบตง ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน อาคารหอพัก เพื่อให้สามารถใช้การได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ช่วงเวลาประมาณเดือนสิงหาคม 2560

พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับคณาจารย์ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เพื่อเยี่ยมชมสถานที่จริงที่จะใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (เบตง)