wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมกรอบอัตรากำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   Share   

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมกรอบอัตรากำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมกรอบอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา