wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
สำนักงานควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์   Share   

สำนักงานควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ 

เมื่อวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวปัทมา เนียมบดี นักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ สำนักงานป้องกันโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ มี ประชาสัมพันธ์จังหวัด และเครือข่ายสื่อมวลชน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 130 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้