wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
ศูนย์บรรณสารสรเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมแสตมป์รักการอ่าน สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง    Share   

     ศูนย์บรรณสารสรเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัด "กิจกรรมแสตมป์รักการอ่าน สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง"

ต้อนรับห้องวารสารใหม่ ศูนย์บรรณสารสนเทศขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วม "กิจกรรมแสตมป์รักการอ่าน สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง" ซึ่งนักศึกษาสามารถยืมวารสารและสะสมแสตมป์เพื่อแลกของรางวัลมากมายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด ณ ห้องวารสาร ชั้น 2 โทร 073 - 299675 ต่อ 23303

 

เอกสารแนบ Doc1.pdf