สำนักงานพัฒนาเทคดนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืน   Share   

สำนักงานพัฒนาเทคดนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสารสนเทศ รุ่นที่ 7