wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
มรย.ประชุมร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดมหกรรมทางด้านวิชาการ   Share   

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดมหกรรมทางด้านวิชาการ

วันนี้ (17มี.ค.60) ที่ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติหารือร่วมกับ นายสาโรช จรจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษา ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และคณะ ในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือในการจัดมหกรรมทางด้านวิชาการ ระหว่าง มรย.วิชาการ 60 และมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานในด้านการแสดงศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมภายนอก