wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดโครงการผลิตสื่อเพื่องานปฏิบัติการข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์   Share   

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการผลิตสื่อเพื่องานปฏิบัติการข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์                

วันนี้ (20มี.ค.60) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 605 ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการผลิตสื่อเพื่องานปฏิบัติการข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลตำรวจตรี พุทธิชาต เอกฉันท์ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และผลดีแก่ตนเอง หน่วยงาน และประเทศชาติต่อไป มี ข้าราชการตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของสถานีตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 57 นาย เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

พันตำรวจเอกหญิง ศันศนีย์ พันธ์ชาตรี ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การจัดโครงการผลิตสื่อเพื่องานปฏิบัติการข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์จัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพให้กับข้าราชการตำรวจ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานปฏิบัติการข่าวสาร รวมทั้งสามารถตอบโต้ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกด้วย