มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2   Share   

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2

 

เอกสารแนบ 2.pdf