กระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Professionals Programme (YPP) ของสหประชาชาติ    Share   

กระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Professionals Programme (YPP) ของสหประชาชาติ สำหรับปี 2560